Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 15:19:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: GNU music
   Date:   Wed, 22 May 1996 15:19:26 +0200 ()
   ------

On Wed, 22 May 1996, David wrote:

> RS> #: editor.c:244
> RS> msgid "Type `h' for a help screen, at any time."
> RS> msgstr "Skriv `h' närsomhelst för att få en hjälpskärm"
> 
> I svensk typografi är inledande och avslutande citattecken lika; skriv
> alltså "Skriv 'h' när som helst...". 

Oj! Det såg jag inte. En viktig punkt! Att skriva `h´ är _inte_ svenska.

> RS> " -C, --copyright      visa författar- och förlagsrätt (copyright) och avsluta\n"

I svensk juridisk text skrivs ofta "copyright" så det går väl bra att
skriva det här också.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.