Regler för personlig integritet på www.softwolves.pp.se

Policy för användning av data som kan kränka den personliga integriteten.

Upphovsrättslig information finns nu på en egen sida.

Personlig integritet på www.softwolves.pp.se

Automatiskt insamlad data

Som de flesta andra vävplatser så loggas alla besök i en loggfil, där adressen till den anslutande datorn (eller mellanserver, om sådan används), datum, tid, använd vävläsare, samt eventuell sida vars länk följts till denna vävplats (inkluderar eventuellt sökord givna i sökmaskin) lagras. Denna information används enbart i samlat skick för statistiska beräkningar, såvida inte ett brott mot nätvett eller gällande svensk lagstiftning kan förmodas, till exempel en överbelastningsattack (denial of service).

Manuellt insänd data

På vissa sidor är det möjligt att sända in manuell information. Någon information förutom den som anges ovan och den information som användaren själv avger, och som är frivillig, tas inte fram automatiskt.

Genom att användaren anger namn och e-postadress för att sända in information, genom vävsidesformulär eller per e-post, antas det att det är okej att vidareförmedla denna på de berörda vävsidorna, såvida inte annat anges när informationen sänds in, eller i efterföljande kommunikation. De vars namn, e-postadresser eller liknande är publicerade på sidorna på grund av ett sådant antagande, kan genom att kontakta vävansvarige på den adress som står angiven i anknytning till sidan kräva att få publiceringen avbruten.

Kakor

På vissa avdelningar används så kallade ”kakor” för att lagra information. Kakor är små informationsbehållare med textdata som lagras på av din vävläsare och vars innehåll sänds tillbaka till servern för varje sida du hämtar. Det är alltid frivilligt att ta emot sådana kakor, och deras exakta användningsområde står beskrivet på de sidor som använder dem.

Personuppgifter

Tillämplig lagstiftning om hantering av personuppgifter för denna vävplats är Lov om behandling av personopplysninger.

Denna sida har kontrollerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen. $Date: 2024-03-15 09:20:39 $ | peter@softwolves.pp.se