Hoppa över logotypen.

Anslutning C128-till-SCART

Gör-det-själv-monitorkabel!

Friskrivningsklausul: Jag byggde inte det här själv från början, eftersom jag inte är speciellt duktig på "maskinvaruhacking", utan det var min far som ursprungligen gjorde den, och den har ett par år på nacken... Eftersom flera personer har frågat hur den är gjord bestämde jag mig för att försöka förstå den, och skapade denna webbsida. Informationen kan vara felaktig, och jag tar inget som helst ansvar för något som kan gå fel med enheten, men det fungerar för mig.

Audio & 40-kolumners video

Signalerna för audio och 40-kolumnersvideo tas från DIN-kontakten märkt "video out". Stift 4 har video och stift 3 har audio. Eftersom C64/C128 bara har monoljud (såvida du inte har dubbla SID-kretsar) måste denna utsignal anslutas till både vänster och höger insignal i SCART-kontakten.

80-kolumners monokrom & färg

Den monokroma 80-kolumnerssignalen kommer i samma form som 40-kolumnerssignalen, vilket är varför de enklare byggbeskrivningarna bara ger dig 40 kolumner plus 80 kolumner monokromt. Den monokroma visningen är trevlig att ha för vissa program, eftersom den ger en klarare signal på de flesta tv-apparater. 80-kolumners monokrom video finns på stift 7 i DB9-kontakten märkt RGBI.

Färgutgången är lite klurigare, eftersom det är en 4-bitars digital utsignal (RGBI - röd, grön, blå och intensitet) medan SCART-insignalerna är tre till antalet, och dessutom analoga (RGB - röd, grön och blå). Detta kan dock lösas. Kopplingsschemat nedan visar ett enkelt sätt att lösa det med motstånd och potentiometrar (de senare används för att trimma in bilden så att den ser bra ut på din tv). Observera ett skrivfel i schemat: motstånden på 569Ω skall egentligen vara på 560Ω de också.

Konverteringsschema för RGBI till RGB

Insignalerna R, G, B och I till vänster i schemat kommer från DB9-kontakten märkt RGBI på C128:an, stift 3, 4, 5 och 6, respektive.

Utsignalerna R, G och B på höger sida ansluts till SCART-kontakten enligt nedan.

40/80-kolumnsomkopplare

Eftersom vi ansluter den här enheten till en SCART-kontakt måste vi kunna växla mellan 40- och 80-kolumnerslägena. Detta görs med en enkel tvåvägsomkopplare, vilken växlar mellan en av de två videosignalerna.

 40 video *--.
        \
	  omkopplare ----* SCART video in
        /
 80 video *--'

RGB-aktiveringssignal

En tv med ansluten SCART-kabel visar normalt videoindata från kabeln, tillsammans med tillhörande ljud. Detta är okej för 40 kolumner och 80 kolumner monokrom, men inte för vårt RGB-läge. För att aktivera RGB-läget måste vi sända en signal på 2-3V, 30mA på stift 16 (blanking)SCART-kontakten. I min låda har jag helt enkelt anslutet ett 9V-batteri på stiftet, via ett motstånd (vilket jag tror är på 330 Ohm). Den aktiveras med en omkopplade på sidan av min adapterlåda. Notera att du måste ställa 40/80-omkopplaren i 80-kolumnersläge, eftersom tv:n använder synksignalen från video-ingången.

SCART-kontakten

För att faktiskt få ut någonting på tv:n måste du ansluta alla utsignalerna du har skapat till en SCART-kontakt, vilka beskrivs här.

Den här bilden beskriver hur stiften på en SCART-kontakt är anslutna:

             ,--+
          +---' 20| Video in
     Video ut |19   |
          |   18| Blanking, jord
    Video jord |17   |
          |   16| Blanking
        Röd |15   |
          |   14| D²B jord
     Röd jord |13   |
          |   12| D²B-kommunikation
       Grön |11   |
          |   10| D²B-kommunikation
     Grön jord |9   |
          |   8| Status video
        Blå |7   |
          |   6| Audio in (vänster)
     Blå jord |5   |
          |   4| Audio jord
 Ljud ut (vänster) |3   |
          |   2| Audio in (höger)
  Ljud ut (höger) |1   |
          +---21--+ Jord (ram)

Anslut dessa utsignaler till SCART-kontakten:

Signal SCART-stift
Video (40/80m efter omkopplare) 20
Audio 2 och 6
Röd 15
Grön 11
Blå 7
RGB-aktivering 16
Jord 4, 5, 9, 13, 17, 18
[Kontrollerad HTML 4.01!] [Visas bäst med valfri webbläsare!] $Date: 2011-01-28 09:54:09 $ | peter@softwolves.pp.se

Maskinvaruprojektsida | Softwolves Commodoresida | Peters startsida