Hoppa över logotypen.

Commodorerelaterade maskinvaruprojekt

Några byggprojekt för Commodoredatorer

Anslutning C128-till-SCART
Det blir allt svårare att hitta bra 40/80-kolumnersmonitorer för C128, fastän samma funktion kan fås från en vanlig tv med en SCART- (Euro-)kontakt. Denna sida visar hur du bygger en sådan.
Språk: English, och svenska.

Se även Marko Mäkeläs variant.

Enhetsväxlare för C128DCR
Den interna diskettstationens enhetsnummer i C128DCR (metallvarianten) kan inte ändras annat än i programvara. Den här beskrivningen visar hur du tillverkar en maskinvarumässig omkopplare.
Artikel från Åtta Bitar 5/1994: English, och svenska.
Notis från 64'er 4/1992: English, och Deutsch.

Fler maskinvaruprojekt diskuteras på sändlistan cbm-hackers.

Alla artiklar är © upphovsrätsskyddade Peter Krefting såvida annat inte anges, och får inte användas utan mitt skriftliga tillstånd.

[HTML 4.01!] [Visas bäst med valfri webbläsare!] $Date: 2008/07/23 20:16:50 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till Softwolves Commodoresida | Peters hemsida