Åtta bitar
Åtta bitar är död - länge leve Åtta bitar!

Nedlagd!

From: Anders Reuterswärd <andersr@hem.passagen.se>
Date: Fri, 22 Nov 1996 14:14:26 +0100

Bästa prenumerant!

Det är med stort beklagande och efter moget övervägande som jag måste meddela Dig att Åtta Bitar inte kommer att utkomma med fler nummer.

Då det nu gått lång tid sedan det senaste numret (nummer 2/96) utkom och det ännu inte gått att hitta någon som är villig att lägga energi på att fortsätta redigera tidningen, är det nu dags att förklara den nedlagd.

Alla prenumeranter kommer att infomeras per brev, men några av er nås säkert snabbare denna väg. Jag kommer självklart att återbetala innestående prenumerationspengar till alla som så önskar. Ett krav är dock att det finns ett postgiro/personkonto att girera till. Ekonomin klarar inte en utbetalningsavgift på 11:- till samtliga prenumeranter.

Vänligen meddela därför undertecknad tydliga uppgifter om namn och kontonummer om Du önskar pengarna återbetalade. Återbetalningarna kommer sedan att göras i så snabbt tempo som möjligt, men det är en tidsödande uppgift, så jag hoppas Du har överseende med ett visst dröjsmål.

Jag hoppas att Du, trots att en av 64/128-Sveriges stöttepelare nu går ur tiden, bibehåller ditt intresse av den gamla datorn.

Med vänlig hälsning
Anders Reuterswärd
andersr@pchemma.medstroms.se


Information om tidningens utgivning finns i sammanställningen över artiklar i de utgivna numrena. Du kan även läsa om vilka som satt i redaktionen.

Under tiden som sidan (och tidningen) var aktiv, omnämndes den i några tidningar. Om du vill kan du läsa vad de skrev.

Åtta bitars gästbok.


Peter Karlsson / / dat95pkn@mds.mdh.se