Åtta Bitar

Åtta bitars redaktion

Postadress
Åtta Bitar
c/o Erik Paulsson
Östantorp Fridhem
590 90 ANKARSRUM
Telefon: 0492-440 04
E-post: ep@algonet.se

Åtta Bitar
c/o Thom Zetterström
Syrengatan 7 (NB)
131 43 SÖDERTÄLJE
Telefon: 08-550 680 25

Ekonomi & prenumeration
Åtta Bitar
c/o Anders Reuterswärd
Runsavägen 44
168 54 BROMMA
Telefon: 08-37 22 52
E-post: andersr@dmz.medstroms.se
Tryckning & distribution
Jan-Eric Ahlgren, Örebro
Ansvarig utgivare
Anders Reuterswärd
Redaktör
Erik Paulsson (1996-1 +)
Thom Zetterström (1995-2 - 1995-12)
Bo Lövgren (- 1995-1)
Prenumeration
SEK 120:-/6 nummer inom Sverige och SEK 145:-/6 nummer inom Norden. Betalas till postgiro 82 66 75-1, Anders Reuterswärd
Annonser
Anders Reuterswärd
1/1-sida 200:-, 1/2-sida 100:-, 1/4-sida 60:-
Tryckning
Servicegruppen, Regionsjukhuset Örebro

Om tidningen

Åtta Bitar var en ideellt utgiven tidning med syfte att bevara och stimulera användandet av Commodore 64 och 128 i Sverige och norden. Alla som arbetade med att framställa tidningen gjorde det utan ekonomisk ersättning och eventuellt överskott av verksamheten användes enbart för att förbättra produkten.

För åsikter och synpunkter i Åtta Bitar står, där ej annat framgår, bidragsförfattarna själva. Kopiering och eftertryck förbjudes. Allt material är copyright Åtta Bitar.

För produktionen av Åtta Bitar användes med stolthet följande utrustning: Commodore 128D med 1024K REU, en C64 med Flash 8, en 1541 diskdrive, en 1581 diskdrive och 64Net. Urskrift av tidningen görs helt och hållet med en 9-nålars Star LC-200

Mjukvara som användes är GEOS 64 och 128, geoWrite, geoPaint och geoPublish, Fun Graphics Macine, The Write Stuff 128 samt diverse andra småprogram.

Ekonomin kontrollerades med hjälp av geoCalc 128 och prenumerantregistret sköttes med geoFile 128


Tillbaka till Åtta Bitars huvudmeny
Peter Karlsson / / dat95pkn@mds.mdh.se