Bilder från datorgrafikkursen, del 3

[ Del 1 | Del 2 | Del 3 ]

Här är några bilder jag och Pierre Lundqvist gjorde under datorgrafikkursen vid Mälardalens högskola under våren 1998. Vi modellerade inte objekten själva, utan skrev bara programmet som ritade objekten – laborationsuppgifterna var att utgå från ett väldigt enkelt program och sedan hela tiden bygga på med nya funktioner allteftersom kursen pågick. Kursen har med största sannolikhet ändrat sig en hel del sedan vi gick den...

Bilder

JPEG 437x425, 88 Kbyte
3D-texturmappad tekanna (textur: modifierat trä), med färgat ljus och färgade objekt.

(På egen sida, bilden är 332 Kbyte)
3D-texturmappad tekanna (textur: random), med en färgad lampa och färgade objekt

JPEG 700x700, 107 Kbyte
Sfär texturmappad med världskarta, med en färgad lampa.

JPEG 268x485, 87 Kbyte
3D-texturmappad ansiktsmask (textur: trä)

Denna sida har kontrollerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen. $Date: 2011-09-27 08:45:10 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till skolsidan; se även del 1 och del 2.