JPEG 700x488, 332 Kbyte
3D-texturmappad tekanna (textur: random), med en färgad lampa och färgade objekt

Åter till del 3

Denna sida har kontrollerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen. $Date: 2003/05/01 20:33:14 $ | peter@softwolves.pp.se