Bilder från datorgrafikkursen, del 2

[ Del 1 | Del 2 | Del 3 ]

Här är några bilder jag och Pierre Lundqvist gjorde under datorgrafikkursen vid Mälardalens högskola under våren 1998. Vi modellerade inte objekten själva, utan skrev bara programmet som ritade objekten – laborationsuppgifterna var att utgå från ett väldigt enkelt program och sedan hela tiden bygga på med nya funktioner allteftersom kursen pågick. Kursen har med största sannolikhet ändrat sig en hel del sedan vi gick den...

Bilder

GIF 498x559, 33 Kbyte
Phong-shade:ad kolonnad, en ljuskälla med monokromt ljus, samt skuggor.

GIF 487x487, 14 Kbyte
Phong-shade:ad tekanna, en ljuskälla med monokromt ljus, samt skuggor.

GIF 405x418, 27 Kbyte
Kub med texturmappad bild av Mälardalens högskolas logotyp, tre färgade lampor (röd, grön och blå) riktade mot varsin sida.

GIF 407x418, 37 Kbyte
Samma bild som ovan, men med färgerna cyan, magenta och gul.

GIF 235x245, 12 Kbyte
Kub med texturmappad Commodorelogotyp, belyst med en grön lampa.

Denna sida har kontrollerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen. $Date: 2011-09-27 08:45:10 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till skolsidan; se även del 3 och första delen.