Re: gnome-lokkit

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-08 13:37:00

Smått smått...

Christian Rose wrote:

>#: src/gnome.c:448
>msgid "Mail services are enabled. Checking for relaying"
>msgstr "E-posttjänster är påslagna. Kontrollerar vidarebefordran (relaying)"
>
>#: src/gnome.c:508
>msgid ""
>"Lokkit can set up either a low or high security configuration. A high "
>"security configuration blocks all incoming accesses but requires you use "
>"specific ftp configurations and blocks irc dcc. The lower security option "
>"blocks system services but is not so intrusive. "
>msgstr ""
>"Lokkit kan sätta upp en konfiguration med antingen låg eller hög säkerhet. "
>"Med hög säkerhet blockeras alla inkommande åtkomster men då krävs det att "
>"särskilda ftp-konfigureringar används, och det blockerar dcc i irc. Med låg "
>"säkerhet blockeras systemtjänster men inte lika påträngande."
>
Sista raden: "men ÄR inte lika"...

>#: src/gnome.c:513
>msgid "High Security - more intrusive"
>msgstr "Hög säkerhet - mer restriktivt"
>
Nyss översatte du intrusive som påträngande, här restriktivt...
Sedan är väl en brandvägg och dess säkerhet, samt regeluppsättning 
restriktiv (inte restriktivT)

>#: src/gnome.c:514
>msgid "Low Security - less intrusive"
>msgstr "Låg säkerhet - mindre restriktivt"
>
dito med genuset

>#: src/gnome.c:515
>msgid "Disable Firewall - no protection"
>msgstr "Deaktivera brandvägg - inget skydd"
>
Jag föredrar Inaktivera, vilket också finns med i SAOL 12. (Jämför: 
"Brandväggen är inaktiv/deaktiv.")
Detta finns på minst tre andra ställen.

>#: src/gnome.c:581
>msgid ""
>"Allow incoming SMTP mail delivery. You do not need to enable this if you "
>"collect your mail from your ISP's server by POP3 or IMAP, or if you use a "
>"tool such as fetchmail."
>msgstr ""
>"Tillåt leverans av inkommande SMTP-epost. Du behöver inte aktivera den här "
>"tjänsten om du hämtar din post med POP3 eller IMAP från din ISPs server, "
>"eller om du använder ett verktyg som fetchmail."
>
Jag föreslår "Tillåt leverans av inkommande e-post över SMTP."... Jag 
skulle aldrig säga "tillåt leverans av inkommande HTTP-websidor".
ISP kallas väl internetleverantör på svenska?

>
># Kriminellt galen längd på meddelandet rapporterat i
># http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=61490
>#
># Tyvärr verkar inte författaren förstå att det är ett problem
>#
>
> [...]

>"\n"
>"  Medium Security -- Choosing Medium Security will\n"
>"  not allow your system to have access to certain\n"
>"  resources. By default, access to the following\n"
>"  resources are not allowed:\n"
>
>[...]
>
>"  Mellansäkerhet -- Att välja mellansäkerhet kommer\n"
>"  inte låta fitt system ha tillgång till vissa\n"
>
inte låta fitt system?

>"   * E-post (SMTP) -- Detta tillåter leverans av\n"
>"    inkommande e-post. Om du måste tillåta fjärr-\n"
>"    värdar att ansluta direkt till din maskin och\n"
>"    leverera e-post bör du använda detta alternativ.\n"
>"    Du behöver inte använda detta om du hämtar din\n"
>"    e-post från din Internetleverantörs server med\n"
>
stort i i "Internetleverantörs" behövs väl inte?

>
>#: src/newt.c:355
>msgid "Trusted Devices:"
>msgstr "Betrodda enheter:"
>
Hmm, vet inte om det är värt att nämna men betrodd låter som om man tror 
på vad de säger (t ex en lögn eller saga). Orden "tillförlitliga" eller 
"pålitliga" känns mer naturliga för mig i detta sammanhang (även 
anförtrodda). (Detta återkommer på flera ställen.)

>#: src/newt.c:506
>msgid ""
>"You can customize your firewall in two ways. First, you can select to allow "
>"all traffic from certain network interfaces. Second, you can allow certain "
>"protocols explicitly through the firewall. Specify additional ports in the "
>"form 'service:protocol', such as 'imap:tcp'. "
>msgstr ""
>"Du kan anpassa din brandvägg på två sätt. Till att börja med kan du välja "
>"att tillåta all trafik från vissa nätverkskgränssnitt. Du kan även välja att "
>"explicit tillåta att vissa protokoll får passera brandväggen. Ange "
>"ytterligare portar på formen \"tjänst:protokoll\", till exempel \"imap:tcp\"."
>
Oj, det känns som en jobbig mening i mitten där. Jag föreslår

"Du kan även tillåta trafik över vissa protokoll att passera brandväggen."

i stället för

Du kan även välja att "
"explicit tillåta att vissa protokoll får passera brandväggen.

>#: src/newt.c:608
>msgid "Configure firewall but do not activate it"
>msgstr "Konfigurera brandvägg men aktivera inte den"
>
Jag vill byta plats på inte och den.


Vänliga hälsningar om ett fortsatt gott nytt år.

Fredrik Wendt

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.