Re: gnome-lokkit

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-01-08 15:12:02

Fredrik Wendt:

> Jag föredrar Inaktivera, vilket också finns med i SAOL 12. (Jämför:
> "Brandväggen är inaktiv/deaktiv.") Detta finns på minst tre andra ställen.

Jag har också övergått till "inaktivera", från att ha skrivit "deaktivera"
tidigare. Man kan även tänka sig "avaktivera".

> stort i i "Internetleverantörs" behövs väl inte?

Jo, Internet är ett namn, och skall därmed skrivas med stort I. Internet
utan stort I (internet, alltså) skrivs "internät" på svenska och är inte
riktigt samma sak (Internet är ett internät, men alla internät är inte
Internet).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.