Re: gnome-lokkit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-08 14:02:44

tis 2002-01-08 klockan 13.37 skrev Fredrik Wendt:
> >#: src/gnome.c:508
> >msgid ""
> >"Lokkit can set up either a low or high security configuration. A high "
> >"security configuration blocks all incoming accesses but requires you use "
> >"specific ftp configurations and blocks irc dcc. The lower security option "
> >"blocks system services but is not so intrusive. "
> >msgstr ""
> >"Lokkit kan sätta upp en konfiguration med antingen låg eller hög säkerhet. "
> >"Med hög säkerhet blockeras alla inkommande åtkomster men då krävs det att "
> >"särskilda ftp-konfigureringar används, och det blockerar dcc i irc. Med låg "
> >"säkerhet blockeras systemtjänster men inte lika påträngande."
>
> Sista raden: "men ÄR inte lika"...

Hur menar du? Observera att jag har ändrat meningen gentemot originalet.
"Med låg säkerhet" är inte ett subjekt, så jag tycker inte "är" kan
användas på det sättet här.


> >#: src/gnome.c:513
> >msgid "High Security - more intrusive"
> >msgstr "Hög säkerhet - mer restriktivt"
>
> Nyss översatte du intrusive som påträngande, här restriktivt...

Detta är ändrat sedan tidigare. Se mitt svar på Görans brev den 16
december, och po-filen på webben.


> Sedan är väl en brandvägg och dess säkerhet, samt regeluppsättning 
> restriktiv (inte restriktivT)

Jag tolkade det som "detta alternativ är mer restriktivt", men du har
nog rätt i att man snarare bör tolka det som att det är säkerheten eller
brandväggen som är restriktiv. Jag ändrar. Tack!


> >#: src/gnome.c:514
> >msgid "Low Security - less intrusive"
> >msgstr "Låg säkerhet - mindre restriktivt"
>
> dito med genuset

Mmm.


> >#: src/gnome.c:515
> >msgid "Disable Firewall - no protection"
> >msgstr "Deaktivera brandvägg - inget skydd"
>
> Jag föredrar Inaktivera, vilket också finns med i SAOL 12. (Jämför: 
> "Brandväggen är inaktiv/deaktiv.")
> Detta finns på minst tre andra ställen.

Jag har för mig att vi har diskuterat detta på listan tidigare, och då
hade "deaktivera" mest stöd, eftersom det är mer vanligt förekommande.
Vi kanske bör ta upp den debatten igen i en egen meddelandetråd. Jag
ändrar inte tills vidare.


> >#: src/gnome.c:581
> >msgid ""
> >"Allow incoming SMTP mail delivery. You do not need to enable this if you "
> >"collect your mail from your ISP's server by POP3 or IMAP, or if you use a "
> >"tool such as fetchmail."
> >msgstr ""
> >"Tillåt leverans av inkommande SMTP-epost. Du behöver inte aktivera den här "
> >"tjänsten om du hämtar din post med POP3 eller IMAP från din ISPs server, "
> >"eller om du använder ett verktyg som fetchmail."
>
> Jag föreslår "Tillåt leverans av inkommande e-post över SMTP."... Jag 
> skulle aldrig säga "tillåt leverans av inkommande HTTP-websidor".
> ISP kallas väl internetleverantör på svenska?

Ja och ja. Ändrar båda. Tack!


> ># Kriminellt galen längd på meddelandet rapporterat i
> ># http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=61490
> >#
> ># Tyvärr verkar inte författaren förstå att det är ett problem
> >#
> >
> > [...]
> 
> >"\n"
> >"  Medium Security -- Choosing Medium Security will\n"
> >"  not allow your system to have access to certain\n"
> >"  resources. By default, access to the following\n"
> >"  resources are not allowed:\n"
> >
> >[...]
> >
> >"  Mellansäkerhet -- Att välja mellansäkerhet kommer\n"
> >"  inte låta fitt system ha tillgång till vissa\n"
> >
> inte låta fitt system?

Också påpekat och åtgärdat den 16 december.


> >"   * E-post (SMTP) -- Detta tillåter leverans av\n"
> >"    inkommande e-post. Om du måste tillåta fjärr-\n"
> >"    värdar att ansluta direkt till din maskin och\n"
> >"    leverera e-post bör du använda detta alternativ.\n"
> >"    Du behöver inte använda detta om du hämtar din\n"
> >"    e-post från din Internetleverantörs server med\n"
>
> stort i i "Internetleverantörs" behövs väl inte?

Enligt diverse vise män ska "Internet" skrivas med stort I (finns bara
ett Internet osv). Därför antog jag att detta ska bevaras även i
sammansatta ord. Men jag ändrar.


> >#: src/newt.c:355
> >msgid "Trusted Devices:"
> >msgstr "Betrodda enheter:"
>
> Hmm, vet inte om det är värt att nämna men betrodd låter som om man tror 
> på vad de säger (t ex en lögn eller saga). Orden "tillförlitliga" eller 
> "pålitliga" känns mer naturliga för mig i detta sammanhang (även 
> anförtrodda). (Detta återkommer på flera ställen.)

"Pålitliga" får det bli. Tack!


> >#: src/newt.c:506
> >msgid ""
> >"You can customize your firewall in two ways. First, you can select to allow "
> >"all traffic from certain network interfaces. Second, you can allow certain "
> >"protocols explicitly through the firewall. Specify additional ports in the "
> >"form 'service:protocol', such as 'imap:tcp'. "
> >msgstr ""
> >"Du kan anpassa din brandvägg på två sätt. Till att börja med kan du välja "
> >"att tillåta all trafik från vissa nätverkskgränssnitt. Du kan även välja att "
> >"explicit tillåta att vissa protokoll får passera brandväggen. Ange "
> >"ytterligare portar på formen \"tjänst:protokoll\", till exempel \"imap:tcp\"."
>
> Oj, det känns som en jobbig mening i mitten där. Jag föreslår
> 
> "Du kan även tillåta trafik över vissa protokoll att passera brandväggen."
> 
> i stället för
> 
> Du kan även välja att "
> "explicit tillåta att vissa protokoll får passera brandväggen.

Jag tycker inte den är knepig, och är den knepig är det något som även
gäller originalet. Men "uttryckligen" är nog kanske enklare än
"explicit", så jag ändrar det.


> >#: src/newt.c:608
> >msgid "Configure firewall but do not activate it"
> >msgstr "Konfigurera brandvägg men aktivera inte den"
>
> Jag vill byta plats på inte och den.

Det har du så rätt i. Tack!


> Vänliga hälsningar om ett fortsatt gott nytt år.

Detsamma. Du ska ha många tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-lokkit.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.