Re: filverktyg

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-07 23:07:46

mån 2002-01-07 klockan 21.44 skrev Göran Uddeborg:
>  # Swedish messages for fileutils.
>  # Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.

Inte 2002? :-)

>  " -f, --silent, --quiet utelämna de flesta felmeddelanden\n"
>  "   --reference=RFIL  använd RFIL's grupp istället för ett argument GRUPP\n"

RFIL:s ?


> N msgstr ""
> N "VARNING: Observera att shred bygger på ett väldigt viktigt antagande: att\n"
> N "filsystemet skriver över data på plats. Detta är det traditionella sättet att\n"
> N "göra saker, men många måderna filsystemskonstruktioner uppfyller inte detta\n"
> N "antagande. De följande är exempel på filsystem på vilka shred inte har någon\n"
> N "effekt:\n"

Tycker man kan stryka "De" i sista meningen här.


>  #: src/shred.c:214
> N msgid ""
>  "* log-structured or journaled filesystems, such as those supplied with\n"
>  " AIX and Solaris (and JFS, ReiserFS, XFS, etc.)\n"

Inte ext3? Ska kanske påpekas?

Jag orkade bara skumma ändringarna, det var ganska mycket som var
markerat nytt.
Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.