Re: filverktyg

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-08 21:18:55

Christian Rose writes:
> mån 2002-01-07 klockan 21.44 skrev Göran Uddeborg:
> >  # Swedish messages for fileutils.
> >  # Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
> 
> Inte 2002? :-)

Hmm, skall jag redigera FSFs rad? Det är väl de som skall lägga till
nytt år när de gör något i år? Jag har lagt till 2002 på min egen
rad.

> >  " -f, --silent, --quiet utelämna de flesta felmeddelanden\n"
> >  "   --reference=RFIL  använd RFIL's grupp istället för ett argument GRUPP\n"
> 
> RFIL:s ?

Ja, det blir svenskare.

> > N msgstr ""
> > N "VARNING: Observera att shred bygger på ett väldigt viktigt antagande: att\n"
> > N "filsystemet skriver över data på plats. Detta är det traditionella sättet att\n"
> > N "göra saker, men många måderna filsystemskonstruktioner uppfyller inte detta\n"
> > N "antagande. De följande är exempel på filsystem på vilka shred inte har någon\n"
> > N "effekt:\n"
> 
> Tycker man kan stryka "De" i sista meningen här.

Inte för att jag egentligen tyckte att ordet störde, men om du vill
så.

> >  #: src/shred.c:214
> > N msgid ""
> >  "* log-structured or journaled filesystems, such as those supplied with\n"
> >  " AIX and Solaris (and JFS, ReiserFS, XFS, etc.)\n"
> 
> Inte ext3? Ska kanske påpekas?

Jag kan skicka ett påpekande.

Tack för kommentarer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.