Re: gnumeric

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-06 16:04:58

sön 2002-01-06 klockan 13.23 skrev Jörgen Tegnér:
> > > > #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4365
> > > > #: src/dialogs/moving-averages.glade.h:5
> > > > msgid "Moving Average"
> > > > msgstr "Flytande medelvärde"
> > > 
> > > Här står det 'flytande medelvärde', men på de övriga ställena översätts
> > > 'Moving Average' till 'flyttande medelvärde'.
> > 
> > Jag ändrar till Görans förslag "rullande medelvärde".
> 
> Kan tänka mig att i vissa sammanhang är rullande medelvärden vanliga. Jag
> har bara sett och talat om flytande (ett t) hittils.

Hmm, vilket blir bäst? Jag låter det vara "rullande medelvärde" så
länge.


> > > > #: src/dialogs/dialog-solver.c:813
> > > > msgid ""
> > > > "Solver found an optimal solution. All constraints and optimality conditions "
> > > > "are satisfied.\n"
> > > > msgstr ""
> > > > "Lösaren hittade en optimal lösning. Alla restriktioner och "
> > > > "optimalitetsvillkor är uppfyllda.\n"
> > > 
> > > Är 'optimalitetsvillkor' här detsamma som normalt brukar kallas
> > > 'optimeringsvillkor'?
> > 
> > Vet inte, det kanske det är. Jag ändrar.
> 
> När det är fråga om optimering: 
> constraint heter bivillkor på svenska

Vad bra! Letade efter det ordet. Jag har ändrat till det överallt i
översättningen där "constraint" förekommer.


> optimality condition blir optimalitetsvillkor, som du hade från början.

Jag ändrar tillbaka till optimalitetsvillkor.


> säger man optimeringsvillkor, så blir min tolkning att man egentligen
> menar bivillkor.

Ja, det blir kanske lite otydligt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.