Re: gnumeric

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-03 17:51:42

tor 2002-01-03 klockan 17.15 skrev Tommy Pettersson:
> > #: src/dialogs/search-replace.glade.h:21
> > msgid "Make string value"
> > msgstr "Gör stängvärde"
> 
> 'stängvärde' ska nog vara 'strängvärde'.

Minsann! Tack.


> > #: src/dialogs/search-replace.glade.h:55
> > msgid "Turn unparseable entries into string values"
> > msgstr "Gör poster som inte kan tolkas till strängar"
> 
> Det här läste jag som 'Gör (poster som inte kan tolkas till strängar)'
> Kanske kan man ändra det till 'Gör strängar av poster som inte kan
> tolkas'.

Det blir mycket bättre. Tack!


> > #: src/dialogs/sheet-order.glade.h:4
> > msgid "Move the currently selected sheet down one position"
> > msgstr "Flytta det för tillfället valda bladet ner en position"
> 
> Jag tycker det heter 'Flytta ner [...] en position', alternativt 'Flytta
> [...] en position ner(åt)'.

Jag ändrar till "Flytta ned det för tillfället valda bladet en position"
och motsvarande för upp-alternativet.


> > #: src/dialogs/sheet-order.glade.h:5
> > msgid "Move the currently selected sheet up one position"
> > msgstr "Flytta det för tillfället valda bladet upp en position"
> 
> Samma här.

Ja.


> > #: src/file.c:495
> > msgid "Saving over old files of this type is disabled for safety."
> > msgstr ""
> > "Överskrivning av gamla filer av denna typ är deaktiverad av säkerhetsskäl."
> 
> Min språkkänsla säger att 'foo-ning av bar är deaktivera*t*', men den
> känner sig inte helt säker.

Din språkkänsla är nog helt rätt här. Jag ändrar. Du ska ha många tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnumeric.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.