Re: gnumeric

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-03 17:15:54

Jag har läst några rader till och kommenterar:


> #: src/dialogs/search-replace.glade.h:21
> msgid "Make string value"
> msgstr "Gör stängvärde"

'stängvärde' ska nog vara 'strängvärde'.


> #: src/dialogs/search-replace.glade.h:55
> msgid "Turn unparseable entries into string values"
> msgstr "Gör poster som inte kan tolkas till strängar"

Det här läste jag som 'Gör (poster som inte kan tolkas till strängar)'
Kanske kan man ändra det till 'Gör strängar av poster som inte kan
tolkas'.


> #: src/dialogs/sheet-order.glade.h:4
> msgid "Move the currently selected sheet down one position"
> msgstr "Flytta det för tillfället valda bladet ner en position"

Jag tycker det heter 'Flytta ner [...] en position', alternativt 'Flytta
[...] en position ner(åt)'.


> #: src/dialogs/sheet-order.glade.h:5
> msgid "Move the currently selected sheet up one position"
> msgstr "Flytta det för tillfället valda bladet upp en position"

Samma här.


> #: src/file.c:495
> msgid "Saving over old files of this type is disabled for safety."
> msgstr ""
> "Överskrivning av gamla filer av denna typ är deaktiverad av säkerhetsskäl."

Min språkkänsla säger att 'foo-ning av bar är deaktivera*t*', men den
känner sig inte helt säker.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.