Re: iso-8859-15?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-02 22:56:42

ons 2002-01-02 klockan 22.24 skrev Göran Uddeborg:
> > Alla andra tecken som normalt används fungerar på
> > precis samma sätt. (Lagras inte dessutom utdatat från gettext som
> > Unicode?)
> 
> Utdata från gettext är inte Unicode, utan den teckenuppsättning som
> skall visas.  Du tänker kanske på det interna lagringsformatet, det
> som genereras av msgfmt.  Det kanske är Unicode i
> GNU-implementationen, men jag TROR inte det är så i Suns
> implementering.  Där tror jag att man lagrar i samma format som det är
> i po-filen.  (Rätta mig om jag har fel.)  (Finns det fler
> implementationer?)
> 
> Så i GNU-fallet så spelar det i praktiken ingen roll vilket man
> skriver, eftersom den översätter i farten till det som användaren sagt
> han använder.  I Sun-fallet spelar det däremot roll, eftersom det inte
> sker någon lika automatisk översättning där.  Så där är det nog bra om
> vi har det som faktiskt används, och det är nog fortfarande -1 i de
> flesta fall.
> 
> Så jag skulle föreslå att vi inte har för bråttom med detta.

Okej, jag känner mig övertalad. :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.