Re: gettext-0.11-pre3 (96%, 6 untranslated)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-17 17:46:07

Christian Rose writes:
> ons 2001-12-12 klockan 22.21 skrev Jan D.:
> > >> #: src/msgfilter.c:347
> > >> #, c-format, no-wrap
> > >>N msgid "Usage: %s [OPTION] FILTER [FILTER-OPTION]\n"
> > >>N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FILTER [FILTERFLAGGOR]\n"
> > > 
> > > FILTERFLAGGA?
> > 
> > Det var du själv som föreslog det i pre1 och nu finns det även arkiverat 
> > :-): http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/9/4560.html
> > 
> > Saken är att det i ett annat meddelande står så här:
> > 
> > "Användbara FILTERFLAGGOR när FILTER är \"sed\":\n"
> > 
> > följt av 3 flaggor.
> > 
> > Det blir konstig svenska för FILTERFLAGGA.
> 
> Jag kan hålla med. Menar du detta i mitt tidigare brev:
> 
> 
> > > #: src/msgexec.c:380
> > > #, no-wrap
> > > msgid ""
> > > "Useful FILTER-OPTIONs when the FILTER is 'sed':\n"
> > > " -e, --expression=SCRIPT   add SCRIPT to the commands to be executed\n"
> > > " -f, --file=SCRIPTFILE    add the contents of SCRIPTFILE to the commands\n"
> > > "                to be executed\n"
> > > " -n, --quiet, --silent    suppress automatic printing of pattern space\n"
> > > msgstr ""
> > > "Användbara FILTER-FLAGGA när FILTER är \"sed\":\n"
> > 
> > "FILTER-FLAGGOR" kanske?
> 
> Jag tycker att du ska buggrapportera detta. De bör ju helt klart kalla
> det FILTER-OPTIONS om det är fler än en. Att lägga till ett s vid behov
> funkar kanske i engelskan, men det ser tämligen besynnerligt(TM) ut på
> svenska.

Fast å andra sidan kan jag tycka att det inte gör något om det står
FILTERFLAGGA på det ena stället och FILTERFLAGGOR på det andra.
Visst, de hör ihop. Men det är ingen dator som skall läsa detta, utan
en människa. Och en människa förstår säkert att det hör ihop,
särskilt som båda fallen är versala, utan att det är identisk
grammatiskt form.

Inte så att någon behöver ändra tillbaka, förståss. Detta är en
gammal diskussion vid det här laget.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.