Re: gettext-0.11-pre3 (96%, 6 untranslated)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-12 23:47:56

ons 2001-12-12 klockan 22.21 skrev Jan D.:
> >> #: src/msgfilter.c:347
> >> #, c-format, no-wrap
> >>N msgid "Usage: %s [OPTION] FILTER [FILTER-OPTION]\n"
> >>N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FILTER [FILTERFLAGGOR]\n"
> > 
> > FILTERFLAGGA?
> 
> Det var du själv som föreslog det i pre1 och nu finns det även arkiverat 
> :-): http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/9/4560.html
> 
> Saken är att det i ett annat meddelande står så här:
> 
> "Användbara FILTERFLAGGOR när FILTER är \"sed\":\n"
> 
> följt av 3 flaggor.
> 
> Det blir konstig svenska för FILTERFLAGGA.

Jag kan hålla med. Menar du detta i mitt tidigare brev:


> > #: src/msgexec.c:380
> > #, no-wrap
> > msgid ""
> > "Useful FILTER-OPTIONs when the FILTER is 'sed':\n"
> > " -e, --expression=SCRIPT   add SCRIPT to the commands to be executed\n"
> > " -f, --file=SCRIPTFILE    add the contents of SCRIPTFILE to the commands\n"
> > "                to be executed\n"
> > " -n, --quiet, --silent    suppress automatic printing of pattern space\n"
> > msgstr ""
> > "Användbara FILTER-FLAGGA när FILTER är \"sed\":\n"
> 
> "FILTER-FLAGGOR" kanske?

Jag tycker att du ska buggrapportera detta. De bör ju helt klart kalla
det FILTER-OPTIONS om det är fler än en. Att lägga till ett s vid behov
funkar kanske i engelskan, men det ser tämligen besynnerligt(TM) ut på
svenska.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.