Re: gnome-lokkit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-16 23:36:22

sön 2001-12-16 klockan 22.19 skrev Göran Uddeborg:
> > #: src/gnome.c:485
> > msgid ""
> > "You are about to override your old firewall configuration.\n"
> > " Are you sure you want to continue?\n"
> > msgstr ""
> > "Du håller på att förbigå din gamla brandväggskonfiguration.\n"
> > " Är du säker på att du vill fortsätta?\n"
> 
> Inte helt enkelt "ersätta" istället för det lite mer udda "förbigå"?

Det kan man nog säga i detta fall. Tack!


> > #: src/gnome.c:508
> > msgid ""
> > "Lokkit can set up either a low or high security configuration. A high "
> > "security configuration blocks all incoming accesses but requires you use "
> > "specific ftp configurations and blocks irc dcc. The lower security option "
> > "blocks system services but is not so intrusive. "
> > msgstr ""
> > "Lokkit kan sätta upp en konfiguration med antingen låg eller hög säkerhet. "
> > "Med hög säkerhet blockeras alla inkommande åtkomster men då krävs det att "
> > "särskilda ftp-konfigureringar används, och det blockerar dcc i irc. Med låg "
> > "säkerhet blockeras systemtjänster men inte lika påträngande."
> 
> Du säger "restriktiv" istället för "påträngande" i de följande
> meddelandena. Jag tycker det är bättre.

Jag ändrar till "restriktivt".


> > #. Ermm.. ??
> > #: src/libinternet.c:118
> > msgid "Select failed!"
> > msgstr "Valet misslyckades!"
> 
> Om det handlar om systemanropet "select" bör det kanske ses som ett
> namn och inte översättas.

Det har du nog rätt i. Fixat. Tack!


> > #: src/scanomatic.c:34
> > msgid "Mail relay testing"
> > msgstr "Testande av e-postvidarebefordran (relay)"
> > 
> > #: src/scanomatic.c:37
> > msgid "Beginning mail test."
> > msgstr "Påbörjar e-posttest."
> 
> > #: src/scanomatic.c:170
> > msgid "Beginning mail tests"
> > msgstr "Påbörjar e-posttest"
> 
> Liknande ett tidigare fall: jag tycker du kan hoppa över "e-" här.
> Det är ändå uppenbart att det är den sorten det handlar om.

"Postvidarebefordran" och "posttest" blir det.


> > "  Using this High Security will not allow the\n"
> > "  following:\n"
> 
> > "  Att använda denna häga säkerhet kommer inte att\n"
> > "  tillåta följande:\n"
> 
> "Höga" är felstavat.

Och på två ställen dessutom! Har fixat båda. Tack!


> > "  Medium Security -- Choosing Medium Security will\n"
> > "  not allow your system to have access to certain\n"
> > "  resources. By default, access to the following\n"
> > "  resources are not allowed:\n"
> 
> > "  Mellansäkerhet -- Att välja mellansäkerhet kommer\n"
> > "  inte låta fitt system ha tillgång till vissa\n"
> > "  resurser. Som standard kommer följande resurser\n"
> > "  inte att tillåtas:\n"
> 
> "Ditt" är felstavat.

Ojoj.


> > "   * WWW (HTTP) -- HTTP is the protocol used by\n"
> > "    Apache to serve Web pages. If you plan on\n"
> > "    making your Web server publicly available,\n"
> > "    enable this option. This option is not\n"
> > "    required for viewing pages locally or\n"
> > "    developing Web pages. You need the Apache\n"
> > "    package installed for this option to be\n"
> > "    useful.\n"
> 
> > "   * WWW (HTTP) -- HTTP är protokollet som används\n"
> > "    av Apache för att tillhandahålla webbsidor.\n"
> > "    Om du planerar att göra din webbserver allmänt\n"
> > "    tillgänglig bör du använda detta alternativ.\n"
> > "    Detta alternativ krävs inte för att läsa\n"
> > "    lokala sidor eller utveckla webbsidor. Du\n"
> > "    behöver paketet Apache för att detta\n"
> > "    alternativ ska vara användbart.\n"
> 
> I fall som detta känns "bör" lite felplacerat. Det är snarare en
> instruktion än en rekommendation. Kanske "Om du tänker göra din
> webbserver allmänt tillgänlig använder (slår du på) detta alternativ
> (val)"?

Ändrar på detta och en del andra ställen i samma meddelande. Tack ska du
ha för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-lokkit.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.