gnome-lokkit

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-16 22:19:17

Christian Rose writes:
> ... Det finns två sjukt långa meddelanden i översättningen ...

Ja, de var värre än meddelandena i specspo, som brukar vara nog så
långa. (Specspo-meddelandena för detta paket fanns också med såg
jag.)

> #: src/gnome.c:485
> msgid ""
> "You are about to override your old firewall configuration.\n"
> " Are you sure you want to continue?\n"
> msgstr ""
> "Du håller på att förbigå din gamla brandväggskonfiguration.\n"
> " Är du säker på att du vill fortsätta?\n"

Inte helt enkelt "ersätta" istället för det lite mer udda "förbigå"?

> #: src/gnome.c:508
> msgid ""
> "Lokkit can set up either a low or high security configuration. A high "
> "security configuration blocks all incoming accesses but requires you use "
> "specific ftp configurations and blocks irc dcc. The lower security option "
> "blocks system services but is not so intrusive. "
> msgstr ""
> "Lokkit kan sätta upp en konfiguration med antingen låg eller hög säkerhet. "
> "Med hög säkerhet blockeras alla inkommande åtkomster men då krävs det att "
> "särskilda ftp-konfigureringar används, och det blockerar dcc i irc. Med låg "
> "säkerhet blockeras systemtjänster men inte lika påträngande."

Du säger "restriktiv" istället för "påträngande" i de följande
meddelandena. Jag tycker det är bättre.

> #. Ermm.. ??
> #: src/libinternet.c:118
> msgid "Select failed!"
> msgstr "Valet misslyckades!"

Om det handlar om systemanropet "select" bör det kanske ses som ett
namn och inte översättas.

> #: src/scanomatic.c:34
> msgid "Mail relay testing"
> msgstr "Testande av e-postvidarebefordran (relay)"
> 
> #: src/scanomatic.c:37
> msgid "Beginning mail test."
> msgstr "Påbörjar e-posttest."

> #: src/scanomatic.c:170
> msgid "Beginning mail tests"
> msgstr "Påbörjar e-posttest"

Liknande ett tidigare fall: jag tycker du kan hoppa över "e-" här.
Det är ändå uppenbart att det är den sorten det handlar om.

> "  Using this High Security will not allow the\n"
> "  following:\n"

> "  Att använda denna häga säkerhet kommer inte att\n"
> "  tillåta följande:\n"

"Höga" är felstavat.

> "  Medium Security -- Choosing Medium Security will\n"
> "  not allow your system to have access to certain\n"
> "  resources. By default, access to the following\n"
> "  resources are not allowed:\n"

> "  Mellansäkerhet -- Att välja mellansäkerhet kommer\n"
> "  inte låta fitt system ha tillgång till vissa\n"
> "  resurser. Som standard kommer följande resurser\n"
> "  inte att tillåtas:\n"

"Ditt" är felstavat.

> "   * WWW (HTTP) -- HTTP is the protocol used by\n"
> "    Apache to serve Web pages. If you plan on\n"
> "    making your Web server publicly available,\n"
> "    enable this option. This option is not\n"
> "    required for viewing pages locally or\n"
> "    developing Web pages. You need the Apache\n"
> "    package installed for this option to be\n"
> "    useful.\n"

> "   * WWW (HTTP) -- HTTP är protokollet som används\n"
> "    av Apache för att tillhandahålla webbsidor.\n"
> "    Om du planerar att göra din webbserver allmänt\n"
> "    tillgänglig bör du använda detta alternativ.\n"
> "    Detta alternativ krävs inte för att läsa\n"
> "    lokala sidor eller utveckla webbsidor. Du\n"
> "    behöver paketet Apache för att detta\n"
> "    alternativ ska vara användbart.\n"

I fall som detta känns "bör" lite felplacerat. Det är snarare en
instruktion än en rekommendation. Kanske "Om du tänker göra din
webbserver allmänt tillgänlig använder (slår du på) detta alternativ
(val)"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.