Re: gprof-2.11.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-14 19:53:47

fre 2001-12-14 klockan 19.34 skrev Jan D.:
> > > > # Antar att "bins" är "binaries"? Eller?
> > > > #
> > > > #: gmon_io.c:299
> > > > #, c-format
> > > > msgid "%s: unexpected EOF after reading %d/%d bins\n"
> > > > msgstr "%s: oväntat filslut efter läsning av %d/%d binärer\n"
> > >
> > > Man brukar tala om "bins" i hashtabeller, det skulle kunna vara nåt sådant.
> > 
> > Okej. Förslag på översättning?
> 
> Hmm, det kanske skulle gå med poster eller noder.

Okej, jag ändrar till "poster". Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/gprof-2.11.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.