Re: gnomeradio

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-12 23:40:44

ons 2001-12-12 klockan 22.06 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: src/prefs.c:474
> > > > msgid "Mute on exit?"
> > > > msgstr "Dämpa när programmet stängs?"
> 
> > Jag kollade med programmeraren: Mute = Tyst, inget ljud.
> > 
> > "Stänga av ljudet när programmet stängs?"
> > 
> > eller 
> > 
> > "Ljud av när programmet stängs?"
> 
> Om du vill behålla formen så är det en instruktion, fast med ett
> frågetecken efter.  Om du vill behålla det så blir det väl snarast:
> 
> "Stäng av ljudet när programmet stängs?"
> 
> eller om du vill ha det kortare
> 
> "Tystna vid avslut?"
> 
> Många variationer är tänkbara.

Jag ändrade till "Stäng av ljudet när programmet stängs?" och liknande.
Se diffen. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnomeradio.sv.po.


Christian

Index: sv.po
===================================================================
RCS file: /cvs/gnome/gnome-i18n/extra-po/gnomeradio/sv.po,v
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.2 sv.po
--- sv.po	2001/12/12 20:00:32	1.2
+++ sv.po	2001/12/12 22:38:31
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnomeradio\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-12-12 16:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-12-12 20:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2001-12-12 23:37+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,7 +38,7 @@
 
 #: src/prefs.c:474
 msgid "Mute on exit?"
-msgstr "Dämpa när programmet stängs?"
+msgstr "Stäng av ljudet när programmet stängs?"
 
 #: src/prefs.c:498
 msgid "Name:"
@@ -61,7 +61,7 @@
 #: src/prefs.c:573
 msgid "If unchecked, gnomeradio won't mute after exiting"
 msgstr ""
-"Om detta är omarkerat sänker inte gnomeradio ljudet när programmet stängs"
+"Om detta är omarkerat stänger inte gnomeradio av ljudet när programmet stängs"
 
 #: src/prefs.c:574
 msgid "Start a new preset"
@@ -111,11 +111,11 @@
 
 #: src/gui.c:363 src/gui.c:555
 msgid "Mute"
-msgstr "Dämpa"
+msgstr "Stäng av ljudet"
 
 #: src/gui.c:369
 msgid "Unmute"
-msgstr "Sluta dämpa"
+msgstr "Slå på ljudet"
 
 #: src/gui.c:379
 msgid ""

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.