Re: gnomeradio

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-12-12 20:46:33

Christian Rose:

> Jag har ingen åsikt. Vad tycker andra?

"Program" var vanligt på den gamla goda (onda?) tiden när det bara
fanns SRs kanaler att lyssna på. Vill man vara lite mer modern är nog
"Stationer" bättre. "Förval" låter mer som just de stationer (av flera)
man faktiskt vill lyssna på, mer än de man har ställt in (på min radio
här i rummet har jag sexton stationer inställda, men jag lyssnar sällan
på mer än SR P3...)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.