Re: gnomeradio

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-12 20:00:46

ons 2001-12-12 klockan 19.56 skrev Gudmund Areskoug:
> Synpunkter:
> 
>   #: src/gui.c:79
>   #, c-format
>   msgid "Could not open \"%s\"!"
> G msgstr "\"%s\" kunde inte öppnas!"
> N msgstr "Kunde inte öppna \"%s\"!"
> 
>   #: src/prefs.c:572
>   msgid ""
>   "Choose the mixer source (line, line1, etc.) that is able to
> control the "
>   "volume of your radio"
> G msgstr ""
> G "Välj mixerkälla (kanal, kanal1, etc.) som kan styra"
> G "radiovolymen"
> N msgstr "Välj den mixerkälla (kanal, kanal1, etc.) som styr
> radiovolymen"
> 
> Undrar om vi är ute & cyklar bägge två... finns det möjligen just
> "line" nå'nstans? T. ex. internt eller som märkning bakpå vid
> kontakten på kortet...?

Hmm, jo "line"-ingångar brukar det ju finnas. Men vet inte om det är OK
att översätta till "kanal" ändå. Vad tycker andra?


> > msgid "Gnomeradio - %.2f Mhz"
> > ---------------------^
> 
> ... kan tyvärr inte översättas till ','

Nej, men om programmet är rätt konfigurerat så görs ju detta automatiskt
-- decimaltecknet som används vid utskrift blir komma. Fungerar till och
med med printf() i Windows, det du!


> Åsså en annan idé: skall man kanske kalla "förvalen" för "stationer"
> istället?

Jag har ingen åsikt. Vad tycker andra?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.