Re: gettext-0.11-pre3 (96%, 6 untranslated)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-12 20:04:12

ons 2001-12-12 klockan 19.52 skrev Jan D.:
  #: src/msgexec.c:233
>  #, no-wrap
> G msgid "Applies a filter to all translations of a translation catalog.\n"
> G msgstr "Tillämpar ett filter på alla översättningar i en meddelandekatalog.\n"
> N msgid ""
> N "Applies a command to all translations of a translation catalog.\n"
> N "The COMMAND can be any program that reads a translation from standard\n"
> N "input. It is invoked once for each translation. Its output becomes\n"
> N "msgexec's output. msgexec's return code is the maximum return code\n"
> N "across all invocations.\n"
> N msgstr ""
> N "Applicerar ett kommando på alla översättningar i en meddelandekatalog.\n"
> N "KOMMANDO kan vara vilket program som helst som läser ett meddelande från\n"
> N "standard in. Det körs en gång för varje meddelande. Utdata från KOMMANDO\n"
> N "blir utdata från msgexec. Slutstatusvärdet för msgexec är det maximala\n"
> N "slutstatusvärdet för alla kommandokörningar.\n"

Applicera eller tillämpa? Jag röstar nog på tillämpa.


>  #: src/msgfilter.c:347
>  #, c-format, no-wrap
> N msgid "Usage: %s [OPTION] FILTER [FILTER-OPTION]\n"
> N msgstr "Användning: %s [FLAGGA] FILTER [FILTERFLAGGOR]\n"

FILTERFLAGGA?

Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.