gnomeradio

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-12 19:48:55

Här är en ny liten översättning. Det är till största delen Gudmunds
förtjänst, som slog mig med hästlängder när det gällde att översätta.
Gudmund hade inom 27 minuter från det att pot-filen skickades ut till
sändlistan gnome-i18n@gnome.org översatt programmet och skickat det till
mig, medan jag själv knappt hade hunnit starta
översättningsgenereringsskriptet. Hursomhelst, filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnomeradio.sv.po.


Christian# Swedish messages for Gnomeradio.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Gudmund Areskoug <fta@algonet.se>, 2001.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
#
# $Id: sv.po,v 1.1 2001/12/12 18:10:51 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnomeradio\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-12 16:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-12 19:05+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/prefs.c:439
msgid "Gnomeradio Settings"
msgstr "Inställningar för Gnomeradio"

#: src/prefs.c:441
msgid "Misc Settings"
msgstr "Diverse inställningar"

#: src/prefs.c:442
msgid "Presets"
msgstr "Förvalda stationer"

#: src/prefs.c:452
msgid "Radio Device:"
msgstr "Radioenhet:"

#: src/prefs.c:460
msgid "Mixer Source:"
msgstr "Mixerkälla:"

#: src/prefs.c:474
msgid "Mute on exit?"
msgstr "Dämpa när programmet stängs?"

#: src/prefs.c:498
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: src/prefs.c:525
msgid "Frequency:"
msgstr "Frekvens:"

#: src/prefs.c:570
msgid "Specify the radio-device (in most cases /dev/radio)"
msgstr "Ange radioenheten (oftast /dev/radio)"

#: src/prefs.c:572
msgid ""
"Choose the mixer source (line, line1, etc.) that is able to control the "
"volume of your radio"
msgstr "Välj den mixerkälla (kanal, kanal1, etc.) som styr radiovolymen"

#: src/prefs.c:573
msgid "If unchecked, gnomeradio won't mute after exiting"
msgstr ""
"Om detta är omarkerat sänker inte gnomeradio ljudet när programmet stängs"

#: src/prefs.c:574
msgid "Start a new preset"
msgstr "Starta ett nytt förval"

#: src/prefs.c:575
msgid "Remove preset from List"
msgstr "Ta bort förval från listan"

#: src/prefs.c:576
msgid "Add the preset to the List"
msgstr "Lägg till förvalet till listan"

#: src/gui.c:58
#, c-format
msgid ""
"Could not open device \"%s\" !\n"
"\n"
"Check your Settings and make sure that no other\n"
"program is using %s.\n"
"Make also sure that you have read-access to it."
msgstr ""
"Kunde inte öppna enheten \"%s\"!\n"
"\n"
"Kontrollera inställningarna och att inget annat\n"
"program använder %s.\n"
"Kontrollera också att du har läsrättigheter på enheten."

#: src/gui.c:77
#, c-format
msgid "Mixer source \"%s\" is not a valid source!"
msgstr "Mixerkällan \"%s\" är ingen giltig källa!"

#: src/gui.c:79
#, c-format
msgid "Could not open \"%s\"!"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\"!"

#: src/gui.c:184
#, c-format
msgid "Gnomeradio - %.2f Mhz"
msgstr "Gnomeradio - %.2f MHz"

#: src/gui.c:306
msgid "manual"
msgstr "manuellt"

#: src/gui.c:363 src/gui.c:555
msgid "Mute"
msgstr "Dämpa"

#: src/gui.c:369
msgid "Unmute"
msgstr "Sluta dämpa"

#: src/gui.c:379
msgid ""
"Yet another Gnome FM-Tuner. But this one is the best ;-)\n"
"(Hopefully) works with all FM-Tunercards supported by video4linux."
msgstr ""
"Ytterligare en Gnome FM-mottagare. Men det här är den bästa ;-)\n"
"Fungerar (förhoppningsvis) med alla FM-mottagare som stöds av video4linux."

#: src/gui.c:405
msgid "Gnomeradio"
msgstr "Gnomeradio"

#: src/gui.c:454
msgid "Presets:"
msgstr "Förval:"

#: src/gui.c:549
msgid "Scan Backwards"
msgstr "Sök nedåt"

#: src/gui.c:550
msgid "Scan Forwards"
msgstr "Sök uppåt"

#: src/gui.c:551
msgid "0.05 Mhz Backwards"
msgstr "0,05 MHz nedåt"

#: src/gui.c:552
msgid "0.05 Mhz Forwards"
msgstr "0,05 MHz uppåt"

#: src/gui.c:553
msgid "About Gnomeradio"
msgstr "Om Gnomeradio"

#: src/gui.c:554
msgid "Edit your Preferences"
msgstr "Ändra inställningarna"

#: src/gui.c:556
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: src/gui.c:557
msgid "Choose your frequency"
msgstr "Välj frekvens"

#: src/gui.c:558
msgid "Change the Volume"
msgstr "Ändra ljudvolymen"

#: src/gui.c:590
msgid "Could not start lirc"
msgstr "lirc kunde inte startas"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.