gnomeradio

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-12 21:26:31

Christian Rose writes:
> #: src/prefs.c:474
> msgid "Mute on exit?"
> msgstr "Dämpa när programmet stängs?"

Betyder det inte att vara helt tyst?  "Dämpa" tolkar jag som att
minska, men inte stänga av helt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.