Re: gnucash igen

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-12-10 07:39:29

Christian Rose:

> Okej, då hoppar jag över det. Tar bort det på alla ställen där det
> skrivs samman med "Euro" eller "Euroland".

"Euroland", förresten. Det tycker jag låter rätt så fult och TT håller
med mig i sina skrivregler:

"TT skriver inte Euroland om den grupp av stater som infört den
gemensamma europeiska valutan. Man kan dock skriva om Finland som ett
euroland (observera den gemena begynnelsebokstaven) och om alla de
länder som inför euro som euroländer."

<URL:http://www.tt.se/sprak/sveng.asp>

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.