Re: gnucash igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-09 23:19:20

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: src/SplitLedger.c:126 src/register/splitreg.c:747
> > N msgid "-- Stock Split --"
> > N msgstr "-- Aktiedelning --"
> 
> Om det handlar om att företaget delar upp sina aktier i mindre delar
> så säger vi ju (tyvärr) "split" på svenska också. Eller i det här
> fallet "aktiesplit".

Okej, jag ändrar.


> >  #: src/gnc-ui-util.c:622 src/scm/qif-import/guile-strings.c:7
> >  #: src/scm/qif-import/guile-strings.c:8
> >  msgid "Retained Earnings"
> > G msgstr "Bibehållna inkomster"
> > N msgstr "Bibehållna intäkter"
> 
> I årsredovisningar brukar det väl heta "Balanserade vinstmedel".

Tack!


> >  #: src/gnome/druid-commodity.c:306
> >  msgid ""
> >  "Click \"Next\" to accept the information and move \n"
> >  "to the next currency or stock."
> >  msgstr ""
> > G "Klicka \"Nästa\" för att acceptera informationen och\n"
> > N "Klicka på\"Nästa\" för att acceptera informationen och\n"
> >  "flytta till nästa valuta eller aktie."
> 
> Du har glömt mellanrummet efter "på".

Minsann!


> >  #: src/gnome/druid-euro-conv.c:391
> > N msgid "You don't have any accounts of Euroland currencies."
> > N msgstr "Du har inga konton med Euroland-valutor."
> 
> Behövs bindestrecket verkligen?

Okej, då hoppar jag över det. Tar bort det på alla ställen där det
skrivs samman med "Euro" eller "Euroland". Vad tycker du om att Jag
skriver med stort E?


> Skall försöka hinna titta på resten senare.

Okej, tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnucash.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.