gnucash igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-09 22:40:12

Christian Rose writes:
>  #: src/SplitLedger.c:126 src/register/splitreg.c:747
> N msgid "-- Stock Split --"
> N msgstr "-- Aktiedelning --"

Om det handlar om att företaget delar upp sina aktier i mindre delar
så säger vi ju (tyvärr) "split" på svenska också. Eller i det här
fallet "aktiesplit".

>  #: src/gnc-ui-util.c:622 src/scm/qif-import/guile-strings.c:7
>  #: src/scm/qif-import/guile-strings.c:8
>  msgid "Retained Earnings"
> G msgstr "Bibehållna inkomster"
> N msgstr "Bibehållna intäkter"

I årsredovisningar brukar det väl heta "Balanserade vinstmedel".

>  #: src/gnome/druid-commodity.c:306
>  msgid ""
>  "Click \"Next\" to accept the information and move \n"
>  "to the next currency or stock."
>  msgstr ""
> G "Klicka \"Nästa\" för att acceptera informationen och\n"
> N "Klicka på\"Nästa\" för att acceptera informationen och\n"
>  "flytta till nästa valuta eller aktie."

Du har glömt mellanrummet efter "på".

>  #: src/gnome/druid-euro-conv.c:391
> N msgid "You don't have any accounts of Euroland currencies."
> N msgstr "Du har inga konton med Euroland-valutor."

Behövs bindestrecket verkligen?

Skall försöka hinna titta på resten senare.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.