Re: New PO file for `gettext-0.11-pre2'

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-03 12:20:50

Jan D. writes:
>   #: src/msgfmt.c:1122
>   #, c-format
> N msgid "msgstr lacks the keyboard accelerator mark '%c'"
> N msgstr "msgstr saknar märket \"%c\" för tangetkortkommandon"

Jag tror det heter tamget, till skillnad mot vildgetter.

:-)

>   #: src/msgfmt.c:1243
> N msgid "warning: older versions of msgfmt will give an error on this\n"
> N msgstr "varning: äldre versioner av msgstr ger ett fel för detta\n"

Äldre versioner av MSGFMT ...

>   #: src/msginit.c:326
>   #, c-format
> N msgid "Created %s.\n"
> N msgstr "Skapade %s.\n"

Det skall inte vara "skapad" ("skapades")?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.