Re: New PO file for `gettext-0.11-pre2'

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-12-03 20:31:38

Göran Uddeborg wrote:

> Jan D. writes:
> 
>>  #: src/msgfmt.c:1122
>>  #, c-format
>>N msgid "msgstr lacks the keyboard accelerator mark '%c'"
>>N msgstr "msgstr saknar märket \"%c\" för tangetkortkommandon"
>>
> 
> Jag tror det heter tamget, till skillnad mot vildgetter.


Är inte en tanget en eländigt tanig get??? :-)


> 
> :-)
> 
> 
>>  #: src/msgfmt.c:1243
>>N msgid "warning: older versions of msgfmt will give an error on this\n"
>>N msgstr "varning: äldre versioner av msgstr ger ett fel för detta\n"
>>
> 
> Äldre versioner av MSGFMT ...


Oj.


> 
> 
>>  #: src/msginit.c:326
>>  #, c-format
>>N msgid "Created %s.\n"
>>N msgstr "Skapade %s.\n"
>>
> 
> Det skall inte vara "skapad" ("skapades")?


Det skrivs ut av msginit i slutet av körningen och talar om vilken fil 
programmet skapade.  Skapade låter rätt.

Tack,

	Jan D

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.