Re: Skinnbläddrare? (fwd)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-03 00:40:47

Haavard Kvaalen wrote:
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Fri, 23 Nov 2001 20:22:33 +0100
> From: hakon_@everyday.com
> To: havardk@xmms.org.olle@xmms.org.peter@xmms.org
> Subject: Skinnbläddrare?
> 
> Hejsan! Jag tycker att xmms är ett jättebra program, och jag hoppas att ni
> kommer att kunna att stå emot Winamps försök att slå sig in på
> Linux-plattformen. Det är bara en sak jag undrar. Varför har ni myntat
> begreppet skinnbläddrare? Kan ni inte åtminstne kalla det för SKAL eller
> nåt?
> 
> Med vänlig hälsning Hakon
> 
> -------------------------------------------------
> WebMail från Everyday http://www.everyday.com
> -------------------------------------------------

Hej Hakon!
Den svenska översättningen ändrades, efter inkomna synpunkter, till
"skalbläddrare" tidigare i höstas, runt mitten av september, och hamnade
i CVS två månader senare. Med andra ord är ändringen redan gjord, och
framtida versioner av XMMS kommer att använda termerna "skal" respektive
"skalbläddrare" i den svenska översättningen.
Men tack ändå för synpunkten! Kom hemskt gärna med fler sådana; det är
så översättningarna blir bättre.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.