Re: libgcolorsel2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-02 14:03:25

Göran Uddeborg wrote:
> > #: backend/c-palette-list.c:188
> > #, c-format
> > msgid "Cannot open file '%s' for read only : permission denied !"
> > msgstr "Kan inte öppna filen \"%s\" för skrivning: åtkomst nekas!"
> 
> "Read only" betyder inte riktigt "skrivning".

Hoho, vilken groda...
"skrivskyddat" blir det.


> > #: gui/c-shell.c:291
> > msgid "Cannot open colors system file for reading !"
> > msgstr "Kan inte öppna färgsystemfilen för läsning!"
> 
> Snarare "systemfärgfilen" än "färgsystemfilen" väl?

Kanske det. Tack!


> > "This genereally means that the client or the server is buggy !"
> > "Detta betyder i allmänhet att klienten eller servern är buggig!"
> 
> Jag trodde du översatte "bug" med "fel". :-)

Jo, det gör jag när jag har huvudet med mig. "Felaktig" blir det.

Du ska ha tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/libgcolorsel2.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.