libgcolorsel2

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-01 20:28:37

Christian Rose writes:
> #: backend/c-palette-list.c:188
> #, c-format
> msgid "Cannot open file '%s' for read only : permission denied !"
> msgstr "Kan inte öppna filen \"%s\" för skrivning: åtkomst nekas!"

"Read only" betyder inte riktigt "skrivning".

> #: gui/c-shell.c:291
> msgid "Cannot open colors system file for reading !"
> msgstr "Kan inte öppna färgsystemfilen för läsning!"

Snarare "systemfärgfilen" än "färgsystemfilen" väl?

> "This genereally means that the client or the server is buggy !"
> "Detta betyder i allmänhet att klienten eller servern är buggig!"

Jag trodde du översatte "bug" med "fel". :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.