Re: libgtop-examples

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-02 13:58:01

Göran Uddeborg wrote:
> > #: examples/proclist.c:91
> > msgid "Show processes in process group ARG"
> > msgstr "Visa processer i processgruppen ARG"
> 
> Jag trodde du gått med på obestämd form när det var ett tal som
> följde.  Och processgrupper är nummer.  (Liksom processessioner,
> tty:er och processidentiteter i de följande meddelandena.)

Jo, jag blev bara lurad av "ARG" (men det ersätts ju med nummer som du
påpekar). Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/libgtop-examples.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.