Re: diffutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-27 00:50:56

Göran Uddeborg wrote:
> > >  #: lib/regex.c:1361
> > > N msgid "Invalid regular expression"
> > > N msgstr "Ogiltigt reguljäruttryck"
> >
> > Brukar vi skriva samman "reguljärt uttryck" till ett ord?
> 
> Jag vet inte vilket vi brukar, men jag ser ingen anledning till att
> man inte skulle kunna göra det. Här tycker jag det passar, så jag
> behåller det som det är.

Okej.


> > >  #: src/diff.c:516
> > >  #, c-format
> > > N msgid "invalid width `%s'"
> > > N msgstr "ogiltig vidd \"%s\""
> >
> > inte bredd?
> 
> Brukar vi använda det istället? Ok.

Jag tror det...


> > >  #: src/diff.c:816
> > > N msgid "--ignore-file-name-case Ignore case differences in file names."
> > > N msgstr "--ignore-file-name-case Bortse från skiftläge i filnamn."
> >
> > Inte skiftlägesskillnader?
> 
> Det vore mer ordagrant. Men när jag tänker på saken, behövs det
> egentligen? Blir kanske det svenska tydligare utan "skillnad".
> "Skiftläge" säger ju redan vad det handlar om, mer än det engelska
> "case", som kan betyda så mycket. Översätter man själva flaggnamnet
> blir det ju som jag skrivit.
> 
> Båda flaggorna bör naturligtvis vara konsistenta. Men jag tror jag
> byter till "skiftläge", utan "skillnad", i båda.

Okej. Så länge det är konsekvent så. :-)


> > >  #: src/diff.c:821 src/sdiff.c:175
> > > N msgid "-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignore changes whose lines all match RE."
> > > N msgstr "-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignorera ändringar vars rader matchar RE."
> >
> > "RE" står väl för "Regular Expression" här, gissar jag. Kanske ska
> > översättas med RU? Gäller på fler ställen.
> 
> Kan du ha rätt i. (Lite förvånande att dessa kom med i po-diffen.
> Det är, liksom det omvända snedstrecket ovan, inte nya
> översättningar. Det verkar som om po-diff tog med det mesta, trots
> att själva meddelandena inte var nya.)

Jo, podiff blir tyvärr ganska lätt förvirrad (om någon på listan känner
för att förbättra skriptet eller skriva om det är det mycket
uppskattat).


> > >  #: src/diff.c:843
> > > N msgid "--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
> > > N msgstr "--GTYPE-group-format=GFMT Dito, men formattera GTYPE ingrupper med GFMT."
> >
> > Formatera är endast med ett t. Gäller på fler ställen.
> 
> Jag ändrar alla.
> 
> > "GTYPE-ingrupper" kanske?
> 
> Jag tittade en gång till på det här. Det finns inga flaggor som heter
> så, utan GTYPE är en parameter som skall bytas ut. (Se angränsande
> meddelanden.) Det kan vara "old", "new" etc. Skulle det kunna
> översättas skulle det alltså blivit "gamla", "nya", etc.
> 
> Så jag skriver inte ihop, men ändrar däremot från GTYPE till GTYP,
> LTYPE till RTYP, och motsvarande för GFMT och LFMT.

Okej.


> > >  #: src/diff.c:847
> > >  msgid ""
> > >  " GFMT may contain:\n"
> > >  "  %< lines from FILE1\n"
> > >  "  %> lines from FILE2\n"
> > >  "  %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
> > >  "  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
> > >  "   LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
> > >  "    F first line number\n"
> > >  "    L last line number\n"
> > >  "    N number of lines = L-F+1\n"
> > >  "    E F-1\n"
> > >  "    M L+1"
> > >  msgstr ""
> > >  " GFMT kan innehålla:\n"
> > >  "  %< rader från FIL1\n"
> > >  "  %> rader från FIL2\n"
> > >  "  %= gemensamma rader i FIL1 och FIL2\n"
> > > G " %[-][VIDD][.[PRE]]{doxX}BOKSTAV printf-lik spec för BOKSTAV\n"
> > > N "  %[-][VIDD][.[PREC]]{doxX}BOKSTAV printf-lik spec. för BOKSTAV\n"
> > >  "   BOKSTÄVER är enligt följande för ny grupp, gemen för gammal grupp:\n"
> > >  "    F första radnumret\n"
> > >  "    L sista radnumret\n"
> > >  "    N antal rader = L-F+1\n"
> > >  "    E F-1\n"
> > >  "    M L+1"
> >
> > Varför VIDD och inte BREDD? Gäller nog på fler ställen.
> 
> Varför, tja, jag ser dem som likvärdiga. Men byter till bredd om du
> föredrar det.

Det gör jag. :)


> > >  #: src/diff.c:862
> > > N msgid ""
> > > N " Either GFMT or LFMT may contain:\n"
> > > N "  %% %\n"
> > > N "  %c'C' the single character C\n"
> > > N "  %c'\\OOO' the character with octal code OOO"
> > > N msgstr ""
> > > N " Både GFMT eller LFMT kan innehålla:\n"
> > > N "  %% %\n"
> > > N "  %c'C' det ensamma tecknet C\n"
> > > N "  %c'\\OOO' tecknet med oktalkod OOO"
> >
> > Inte \" istället för '? Kanske gäller på fler ställen.
> 
> Nej, här handlar det om konkret syntax i en formatbeskrivning. Här
> skall det vara just apostrofer.

Så pass. :)


> > >  #: src/diff.c:868 src/sdiff.c:183
> > > N msgid "-t --expand-tabs Expand tabs to spaces in output."
> > > N msgstr "-t --expand-tabs Expandera tabulatorer till mellanslag."
> >
> > Säger vi inte blanksteg?
> 
> Jo, numera. Som sagt, du har granskat betydligt mer än bara
> nyheterna. Men det skadade ju inte, som synes!

Ok, se bara till att du ändrar på alla ställen (jag vet inte vad podiff
har valt att betrakta som nytt och vad som är gammalt, så de flesta av
mina synpunkter kan gälla flera ställen).


> > >  #: src/diff.c:869 src/diff3.c:448
> > > N msgid "-T --initial-tab Make tabs line up by prepending a tab."
> > > N msgstr "-T --initial-tab Få tabulatorer att linjera genom att skjuta in en tabulator."
> >
> > Kanske "justerade"?
> 
> Menar du "justerade" istället för "att linjera"? Jag kan i så fall gå
> med på det.
> 
> Jag skriver om till
> 
> -T --initial-tab Justera tabulatorer genom att skjuta in en tabulator först.

Ok.


> > >  #: src/diff.c:1195
> > > N msgid "-D option not supported with directories"
> > > N msgstr "-D flaggan stödjs ej för kataloger"
> >
> > Kanske "ej" -> "inte"? Smaksak, men gäller isf på fler ställen.
> 
> Jag delar inte din smak i det här fallet, och behåller "ej".

*Tihi*

 
> > >  #. We have two files that are not to be compared.
> > >  #. See POSIX 1003.2-1992 section 4.17.6.1.1 for this format.
> > >  #: src/diff.c:1239
> > >  #, c-format
> > > N msgid "File %s is a %s while file %s is a %s\n"
> > > N msgstr "Fil %s är en %s medan fil %s är en %s\n"
> >
> > Filen?
> 
> Nej, här är ett typexempel på när "fil" fungerar som s.k. fast
> apposition, och tyngden ligger på %s.

:-)


> > >  #: src/diff3.c:1139 src/sdiff.c:592 src/sdiff.c:1027 src/util.c:199
> > > N msgid ": not found\n"
> > > N msgstr ": ej funnen\n"
> >
> > "inte hittad" kanske?
> 
> Nja, jag tycker inte det gör det bättre.

Jaja. Försöka duger.


> > >  #: src/sdiff.c:289
> > > N msgid "cannot interactively merge standard input"
> > > N msgstr "kan inte sammansmälta standard in interaktivt"
> >
> > Slå samman? Jag blir orolig när jag hör att saker smälter i datorn...
> > ;-)
> 
> Är det bättre när den slåss? :-)

Nja... personligen är jag ganska övertygad om att datorer eller
datordelar sällan slåss på det sättet... däremot är jag hemskt medveten
om att de kan smälta och ryka. :-)


> Jag tittade och verkade ha använt "slå samman" i andra sammanhang, så
> jag ändrar.

Okidok.


> > >  #: src/sdiff.c:820
> > > N msgid ""
> > > N "ed:\tEdit then use both versions, each decorated with a header.\n"
> > > N "eb:\tEdit then use both versions.\n"
> > > N "el:\tEdit then use the left version.\n"
> > > N "er:\tEdit then use the right version.\n"
> > > N "e:\tEdit a new version.\n"
> > > N "l:\tUse the left version.\n"
> > > N "r:\tUse the right version.\n"
> > > N "s:\tSilently include common lines.\n"
> > > N "v:\tVerbosely include common lines.\n"
> > > N "q:\tQuit.\n"
> > > N msgstr ""
> > > N "ed:\tRedigera och använd sedan båda versioner, dekorerade med huvuden.\n"
> > > N "eb:\tRedigera och använd sedan båda versioner.\n"
> > > N "el:\tRedigera och använd sedan vänster version.\n"
> > > N "er:\tRedigera och använd sedan höger version.\n"
> > > N "e:\tRedigera en ny version.\n"
> > > N "l:\tAnvänd vänstra versionen.\n"
> > > N "r:\tAnvänd högra versionen.\n"
> > > N "s:\tInkludera tyst gemensamma rader.\n"
> > > N "v:\tInkludera och tillkännage gemensamma rader.\n"
> > > N "q:\tAvsluta.\n"
> >
> > Kanske "vänsterversionen" resp. "högerversionen", eller "vänstra
> > versionen" resp. "högerversionen". Bara det är konsekvent.
> 
> Jag använder "vänstra versionen" genomgående, fast ibland högra
> förståss. :-)

:-)


> Tack för kommentarerna!

Varsågod.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.