Re: diffutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-27 10:56:19

Christian Rose writes:
> > > >   #: src/diff.c:868 src/sdiff.c:183
> > > > N msgid "-t  --expand-tabs  Expand tabs to spaces in output."
> > > > N msgstr "-t  --expand-tabs  Expandera tabulatorer till mellanslag."
> > >
> > > Säger vi inte blanksteg?
> > 
> > Jo, numera.  Som sagt, du har granskat betydligt mer än bara
> > nyheterna.  Men det skadade ju inte, som synes!
> 
> Ok, se bara till att du ändrar på alla ställen (jag vet inte vad podiff
> har valt att betrakta som nytt och vad som är gammalt, så de flesta av
> mina synpunkter kan gälla flera ställen).

Jag försökte göra det.  Jag dubbelkollade just detta, och hittade inga
mer mellanslag. :-)

> Nja... personligen är jag ganska övertygad om att datorer eller
> datordelar sällan slåss på det sättet... däremot är jag hemskt medveten
> om att de kan smälta och ryka. :-)

Ja, som vår systemansvarige förklarat för mig så är datorer
rökdrivna.  Så länge röken finns kvar i datorn fungerar den, men när
den kommer ut så stannar maskinen.

:-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.