Re: findutils-4.1.7.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-17 18:03:54

Göran Uddeborg wrote:
> > #: lib/regex.c:1059
> > msgid "Invalid content of \\{\\}"
> > msgstr "Ogiltigt sammanhang för \\{\\}"
> 
> Innehåll i, inte sammanhang för.  Du läste nog "context", gissar jag.

Du har så rätt, det var vad jag trodde det stod. Fixat. Tack.


> > #: lib/rpmatch.c:78
> > msgid "^[yY]"
> > msgstr "^[jJ]"
> 
> Är det svar ja eller nej på en fråga?  Vill du i så fall kanske ha med
> även y och Y som tillåtna jakande svar?

Jo. Ändrat till "^[jJyY]".


> > #: find/find.c:203
> > msgid "paths must precede expression"
> > msgstr "sökvägar måste finnas innan uttryck"
> 
> Det låter som tid, tycker jag.  "... måste komma före ..." skulle
> kännas naturligare.

Jag ändrar. Tack!


> > #: xargs/xargs.c:681
> > msgid "can not fit single argument within argument list size limit"
> > msgstr ""
> > "får inte plats med ett enda argument inom gränsen för argumentlistans storlek"
> 
> Det låter som det inte får plats med något av argumenten.  Jag skulle
> gissa, men vet inte säkert, att det är något av dem som är för stort.

s/ett enda/ett ensamt/. Blir det bättre? Jag ändrar så iaf.


>   får inte plats med ensamt argument inom argumentlistans storleksbegränsning
> 
> kanske?

Hah, nästan! :-)

Du ska ha tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/findutils-4.1.7.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.