Översättningen av findutils, flex och gcal

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-17 17:22:19

Christian Rose writes:
> ... översättningarna av findutils, flex och gcal är "föräldralösa". Jag
> kan tänka mig att ta över ansvaret för dem.

Så bra.  Då anmäler jag det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.