findutils-4.1.7.sv.po

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-17 17:19:48

Christian Rose writes:
> #: lib/regex.c:1059
> msgid "Invalid content of \\{\\}"
> msgstr "Ogiltigt sammanhang för \\{\\}"

Innehåll i, inte sammanhang för.  Du läste nog "context", gissar jag.

> #: lib/rpmatch.c:78
> msgid "^[yY]"
> msgstr "^[jJ]"

Är det svar ja eller nej på en fråga?  Vill du i så fall kanske ha med
även y och Y som tillåtna jakande svar?

> #: find/find.c:203
> msgid "paths must precede expression"
> msgstr "sökvägar måste finnas innan uttryck"

Det låter som tid, tycker jag.  "... måste komma före ..." skulle
kännas naturligare.

> #: xargs/xargs.c:681
> msgid "can not fit single argument within argument list size limit"
> msgstr ""
> "får inte plats med ett enda argument inom gränsen för argumentlistans storlek"

Det låter som det inte får plats med något av argumenten.  Jag skulle
gissa, men vet inte säkert, att det är något av dem som är för stort.

  får inte plats med ensamt argument inom argumentlistans storleksbegränsning

kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.