Re: bison: token

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-13 11:48:04

Martin ``rydis'' Rydstr|m writes:
> Varf|r inte "atom"? (Ja, jag vet att det visar att jag lekt f|r mycket
> med Lisp.)

Det vore bra på flera sätt, men jag betvivlar att de som inte använt
Lisp hänger med. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.