Re: bison: $default

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-13 11:47:10

Christian Rose writes:
> Jag upplever att "standard" ofta används så på svenska. Det som är
> standard är ju också ofta det som är normalt, men ska man skilja på det
> kan man ju kalla det normala för det normala och det som är standard för
> standard. :)

:-)

Ok då, jag skriver väl standard.  Ingen lär väl missförstå.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.