Re: bison: token

From: Martin ``rydis'' Rydstr|m (rydis_at_cd.chalmers.se)
Date: 2001-11-12 22:24:06

On Mon, Nov 12, 2001 at 09:52:41PM +0100, Göran Uddeborg wrote:
> Som Peter noterat är "symbol" redan upptaget.  De identifierare som
> används för att representera icketerminaler och terminaler i
> grammatiken kallas gemensamt för "symboler".  "Token" är det man får
> från lexikalanalysatorn.  Det är ur grammatikens synpunkt en odelbar
> enhet, men är för den skull inte entydigt bestämd.  Typiskt är 1, 3, 7
> tre "tokens" som motsvaras av icketerminalen "NUMBER" eller så.
> 
> Vad f-n kallar man detta på svenska?  "Tecken" var det bästa jag kunde
> komma på.  "Polett" passar liksom inte ...

Varf|r inte "atom"? (Ja, jag vet att det visar att jag lekt f|r mycket
med Lisp.)

Ha det,

'mr

-- 
[Emacs] is written in Lisp, which is the only computer language that is
beautiful.  -- Neal Stephenson, _In the Beginning was the Command Line_

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.