Re: bison

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-13 11:53:09

Jan D. writes:
> Nu har jag läst lite i gamla böcker.  Genererar säger man om strängar 
> med terminaler.  D.v.s. en grammatik G genererar ett antal strängar där 
> varje sträng består av terminaler i språket.
> 
> Om det finns en sekvens w(0) -> w(1)-> w(2) -> ...w(n) där w(0), w(1) 
> o.s.v. är antigen en terminal eller en regel i språket, säger man att 
> sekvensen är en härledning av w(n) från w(0) i grammatiken G.

Tack för att du redde ut det.

I det här fallet blir det "härleder" då, som du sade först.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.