Re: bison: item

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-12 22:18:59

Göran Uddeborg wrote:
> > > #: src/reader.c:693
> > > #, c-format
> > > msgid "unexpected item: %s"
> > > msgstr "oväntat: %s"
> >
> > objekt/föremål?
>
> Jag tyckte den här var svår.  Det handlar om innehållet i en
> associativitetsdeklaration, och så hittar den en sak som inte skall
> finnas i en sådan deklaration.  Det är ett antal olika lexikala
> "tokens" tillåtna, och det här var något annat.
> 
> Jag tyckte varken "objekt", "föremål" eller "sak" passade bra.  %s
> blir strängen som kom.  Så jag skrev som jag gjorde.  Men jag är
> mottaglig för bättre förslag.

Finns det något mer generellt än "objekt"? Jag tycker "objekt" passar in
även här. Men det är nog inte så viktigt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.