bison: item

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-12 21:37:06

Christian Rose writes:
> > #: src/reader.c:693
> > #, c-format
> > msgid "unexpected item: %s"
> > msgstr "oväntat: %s"
> 
> objekt/föremål?

Martin Norbäck writes:
> > #: src/reader.c:615
> > #, c-format
> > msgid "invalid %%type declaration due to item: %s"
> > msgstr "felaktig %%type-deklaration på grund av: %s"
> 
> item översätts inte?
> 
> > #: src/reader.c:693
> > #, c-format
> > msgid "unexpected item: %s"
> > msgstr "oväntat: %s"
> 
> Tydligen inte.

Jag tyckte den här var svår.  Det handlar om innehållet i en
associativitetsdeklaration, och så hittar den en sak som inte skall
finnas i en sådan deklaration.  Det är ett antal olika lexikala
"tokens" tillåtna, och det här var något annat.

Jag tyckte varken "objekt", "föremål" eller "sak" passade bra.  %s
blir strängen som kom.  Så jag skrev som jag gjorde.  Men jag är
mottaglig för bättre förslag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.