Re: xmms på nytt

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2001-11-12 21:12:43

Gudmund Areskoug wrote:

>Knappast, när de talar om native menar de nog snarare
>urbefolkningens - indianernas - musik.
>
Japp, säkerligen.

>>>>>#: Input/mpg123/mpg123.c:52 Input/vorbis/fileinfo.c:95
>>>>>msgid "Chanson"
>>>>>msgstr "Chanson"
>>>>>
>>>>Är det detsamma som "schlager"?
>>>>
>>>"Schlager" är nog ganska mycket mer inarbetat. Jättetack!
>>>
>>Ett annat uttryck är populärmusik, dvs sådant som spelas i SR P3/P4
>>(lite beroende på var man bor), och även "vanlig" musik i t ex
>>Svensktoppen. (Ja! Detta program förknippas ofta men dansbandsmusik
>>(vilken är en väldigt nationell genre för sig), men det jag menar och
>>jag hoppas berörd förstår, närmare framgår av att titta på dess
>>historiska betydelse när internationell musik fortfarande översattes
>>till svenska. Alla lystnade på Svensktoppen och alla kände till låtarna,
>>därav populärmusik.)
>>
>Chanson = den stil och tradition som Edith Piaf och Jaques Brel etc.
>hör till. Tveksamt om den bör kallas något annat (beror på
>sammanhanget förstås). Chanson betyder helt enkelt "sång" på
>franska. "Schlager" är helt enkelt det gamla tyska ordet för hitlåt,
>en slagdänga som slog ;).
>
Givetvis är det detta man avser. Mao skall det återgå till chanson 
vilket är det svenska ordet för "sånbara[a] dikt[er]", "kortare lyrisk 
sång knuten till en strofisk melodi, ofta med refrång", från det franska 
ordet "chant" (sång) vilket i sin tur kommer från latinets cantus... 
(Citat från Förlagshuset Norden (Malmö), Svensk uppslagsbok.) Jag skall 
dock förankra detta och ev. se om något nyare ord börjat användas, hos 
Jan-Olof Andersson på SKAP - han torde kunna vara rätt man för detta.
Fö, Rickard Wolf är väl den mest sentida välkända svenska sångaren som 
(släppt album och) turnéat med (nästan) enbart denna musikform i 
repertoaren. Jag vill minnas att han promotade föreställningarna med 
just ordet "chansoner".

>MVH,
>Gudmund
>
/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.